Anders Eriksson – redovisningskonsult

Lång erfarenhet av redovisningsarbete, både som anställd på redovisningsbyrå och i eget bolag. Vill gärna skapa delaktighet och dialog kring din ekonomi och lär även ut bokföringskonsten i olika kurser och utbildningar.

Anders Eriksson

tfn 0702 – 87 37 71
anders@sebanderekonomi.se

Jag erbjuder dig:

Löpande bokföring
Moms- och arbetsgivardeklarationer
Fakturahantering / in- och utbetalningar
Resultat- och skatteoptimering
Bokslut, årsredovisning och deklaration

Du ger mig:

Komplett bokföringsmaterial, inlämnat i tid
Förtroende att pyssla om ditt företag
785 kr per timme för utfört uppdrag, moms tillkommer

Utöver detta:

Föreläsningar och utbildningstjänster på ekonomiområdet

Kunder

Ägarledda företag, både enskilda firmor & aktiebolag och privatpersonerna bakom dessa.