Anders Eriksson – redovisningskonsult

Lång erfarenhet av redovisningsarbete, både som anställd på redovisningsbyrå och i eget bolag. Vill gärna skapa delaktighet och dialog kring din ekonomi och lär även ut bokföringskonsten i olika kurser och utbildningar.

Anders Eriksson

tfn 0736 – 44 06 45
anders@sebanderekonomi.se

Jag erbjuder dig:

Löpande bokföring
Moms- och arbetsgivardeklarationer
Fakturahantering / in- och utbetalningar
Resultat- och skatteoptimering
Bokslut, årsredovisning och deklaration

Du ger mig:

Komplett bokföringsmaterial, inlämnat i tid
Förtroende att pyssla om ditt företag
650 kr/timme för utfört uppdrag, moms tillkommer

Utöver detta:

Föreläsningar och utbildningstjänster på ekonomiområdet

Kontrakterade kunder under 2019

Lokala företag – både enskilda firmor & aktiebolag
Nyföretagarcentrum i Östra Sörmland